Slovenskí stredoškoláci v druhom ročníku Európskej súťaže v štatistike na Slovensku potvrdili, že dokážu pracovať s faktami, vyhodnocovať ich a vytvárať z nich analytické závery. Vo veľkej konkurencii viac ako 1200 žiakov sa na stupňoch víťazov v národnom kole umiestnili gymnazisti z Považskej Bystrice, Krompách, Banskej Bystrice, Rimavskej Soboty, Levíc a Bratislavy. Študentské tímy spolu s učiteľmi si od Štatistického úradu SR prevzali ocenenia a finančné poukážky.

Víťazmi aktuálneho ročníka súťaže v stredoškolskej štatistike v kategórii starších stredoškolákov  sa stal tím gymnazistov z Považskej Bystrice. Medzi najlepších sa zaradili aj tímy z Gymnázia J. G. Tajovského v Banskej Bystrici a z Gymnázia Andreja Vrábla v Leviciach. Najlepšiu znalosť štatistiky spomedzi mladších stredoškolákov preukázali gymnazistky z Krompách a  hneď za nimi sa umiestnili tímy z Gymnázia I. Kraska v Rimavskej Sobote a zo Školy pre mimoriadne nadané deti a Gymnázia v Bratislave.

Dva najúspešnejšie tímy z každej kategórie pokračujú v súťaži v rámci európskeho kola, v ktorom majú pripraviť video s použitím štatistických údajov na tému Predtým bolo všetko lepšie! Je to pravda alebo nie? Víťazi európskeho kola budú známi 6. júna 2024.

Celkovo sa druhého ročníka zúčastnili školy z 55 miest a obcí Slovenska. „V druhom ročníku súťaže v štatistike sme zaznamenali vyššiu úroveň znalostí pri práci so štatistickými dátami, ako aj kvalitu prezentácií. Podpísala sa pod to príťažlivá demografická téma – rodina. Žiaci sa jej zhostili excelentne,“ zdôraznila členka poroty Ľudmila Ivančíková, generálna riaditeľka sekcie sociálnych štatistík a demografie Štatistického úradu SR.

V druhom ročníku ESC 2023/2024 sa prejavil zvýšený záujem študentov aj pedagógov. Do súťaže sa prihlásilo 129 stredných škôl a 478 tímov s 1200 študentami, čo prinieslo Slovenskej republike 5. miesto v rebríčku 20 európskych krajín. Celkovo sa do súťaže zapojilo vyše 22-tisíc žiakov z vyše 6-tisíc stredných škôl v Európe. „Pre spoločnosť je veľmi dôležité, že sa nám podarilo zvýšiť záujem mladej generácie o prácu s faktami z dôveryhodných zdrojov. Podarilo sa nám zapojiť o 50 % viac škôl a o takmer 40 % viac súťažiacich než v prvom, premiérovom ročníku súťaže,“ zdôraznil Marek Hargaš, generálny tajomník služobného úradu ŠÚ SR pri slávnostnom odovzdávaní cien.

Konečné umiestnenie tímov bolo výsledkom bodového hodnotenia v dvoch etapách. V prvej tímy odpovedali na otázky v troch testoch, v druhej dostali body za analytickú prezentáciu s použitím a hodnotením súvislostí na základe štatistických dát. Odborná porota hodnotila formálnu správnosť, interpretačno-argumentačnú úroveň ako aj prehľadnosť a originalitu spracovania prezentácií. V súlade s pravidlami je to teda predovšetkým jasné definovanie cieľov a postupov riešenia spolu s návrhom vhodnej analýzy a spracovania informácií.

Zmyslom súťaže je naučiť stredoškolákov pracovať so štatistickými informáciami, orientovať sa v nich a správne ich interpretovať. Zvyšuje schopnosti mladej generácie na Slovensku rozlišovať oficiálne zdroje údajov od neoficiálnych a učí ich rozpoznávať dezinformácie od faktov. Pedagógom zasa súťaž umožňuje používať zaujímavé formy výučby vrátane využitia reálnych údajov z oficiálnej národnej a európskej štatistiky.

Európska súťaž v štatistike je jedinečnou iniciatívou Eurostatu (štatistickým úradom Európskej únie) a národných štatistických úradov EÚ. Na Slovensku ju realizuje Štatistický úrad SR v spolupráci s Eurostatom. Na hodnotení prác sa podieľali aj Národná banka Slovenska ako aj Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

 

Priebeh ESC 2023/2024:

A/ Registrácia tímov (do 8. decembra 2023)

V rámci Slovenska sa v dvoch vekových kategóriách do súťaže registrovalo 129 stredných škôl, 478 tímov a 1 249 stredoškolákov zo všetkých ôsmich krajov SR.

B/ Národné kolo – 1. etapa (12. decembra - 16. januára 2024)

Tímy vypracovali 3 testy, v ktorých si preverili vedomosti z oblasti štatistiky (test 1), schopnosti vyhľadávať údaje v zdrojoch Štatistického úradu SR (test 2), aj vyhľadávanie údajov v digitálnych zdrojoch Eurostatu (test 3).

C/ Národné kolo – 2. etapa (19. januára - 19. apríla 2024)

Z tímov, ktoré sa kvalifikovali do 2. etapy predložilo prezentácie s analýzou 40 tímov v oboch kategóriách. Bodové hodnotenie za analýzy pridelila 5-členná porota. Výsledné poradie 5 najlepších tímov určila kombinácia bodov z 1. etapy národného kola (3 testy) a bodov za prezentáciu z 2. etapy (hodnotenie odbornej poroty) v zmysle Pravidiel pre národné kolo ESC 2023/2024.

D/ Európske kolo súťaže (do 3. júna 2024)

Príprava 2-minútového videa s interpretáciou štatistických údajov na tému Predtým bolo všetko lepšie! Je to pravda alebo nie? s použitím štatistických údajov, ktoré poukazujú na rôzne formy a ukazovatele prejavov blahobytu v krajine. Výsledky budú zverejnené v júni 2024.

 

Zdroj: Štatistický úrad SR