Tradičného podujatia sa zúčastnilo 20 recitátorov a 27 vystavovateľov z 8 mestských a miestnych organizácií JDS. Ukázali čo sa v nich skrýva i to, aké majú šikovné ruky a invenciu. Divadelná sála Kultúrneho domu v Krompachoch sa na celé štvrtkové dopoludnie zmenila na recitátorské pódium a krompašská výstavná sieň na galériu diel seniorov.

Pozvanie na podujatie prijal aj prednosta Okresného úradu v Spišskej Novej Vsi Branislav Rusiňák, ako aj zástupcovia miest a obcí. V úvode všetkých učinkujúcich a hostí privítal primátor mesta Dárius Dubiňák. Vyzdvihol snahu a zanietenie seniorov, ktorí sú aktívnymi aj vo vyššom veku. 

"Ukážete nám, čo všetko sa vo vás skrýva, ste dôkazom toho, že žiť sa dá naplno v každom veku. A s úsmevom na tvári, s láskavosťou v srdci, s dávkou vtipu a dôvtipu, s nasadením sa to deje oveľa zaujímavejšie. Týmto aktívnym životom nachádzate nielen v sebe pocit vlastnej užitočnosti, no zároveň rovnaký pocit vyvolávate aj u svojich blízkych a milovaných," zdôraznil Dárius Dubiňák.

Hlavnou myšlienkou okresnej prehliadky umeleckého slova a výstavy zlatých rúk bolo motto Moja najmilšia. Účinkujúci si za svoje vstupy vybrali to, čo sami považujú v oblasti beletrie a poézie za srdcu najbližšie.

O kultúrny program sa v rámci podujatia postarali učitelia a žiaci Základnej umeleckej školy v Krompachoch spolu s riaditeľom Jozefom Salancim. O odborné posúdenie prác vystavujúcich sa postaral krompašský výtvraník Janko Figľar a Dana Rosová zo Spišskej Novej Vsi. 

Celé predpoludnie sa nieslo v znamení nasadania, energie a radosti z toho, čomu sa dôchodcovia zo Spiša venujú, čo robia. V závere podujatia za svoju odvahu vystúpiť a recitovať dostali diplomy a kvety. 

Účinkujúci:

Spišké Vlachy, Mlynky, Spišská Nová Ves, Harichovce, Nálepkovo, Kolinovce, Markušovce a Krompachy. 

Foto: archív mesta, Štefan Jendrek