V poslednú marcovú stredu sa hneď zrána nalievala spodná betónová platňa fontány. V minulých rokoch dochádzalo k jej drobeniu sa olupovaniu, preto sa pristúpilo k rozsiahlejšej oprave betónového základu. Táto oprava by mala už zamedziť ďalšiemu drobeniu sa.

Rekonštrukcia a údržba fontány bude pokračovať aj v najbližších dňoch, preto chceme poprosiť občanov, aby neporušovali zábrany a nevstupovali do priestorov fontány počas rekonštrukcie.

Fontána vo veľkom mestskom parku je v lete príjemným osviežením nielen pre nás Krompašanov, ale aj návštevníkov mesta.