Pondelok              9:30 - 11:30 hod.

Utorok                 14:00 - 15:00 hod.

Streda                  14:00 - 16:30 hod.

Štvrtok                 14:00 - 15:00 hod.

Piatok                    9:30 - 11:30 hod.