Bližšie podmienky sú uvedené v Organizačnom poriadku - v prílohe. 

Tlačivo žiadosti o vydanie povolenia na predaj - v prílohe