Už v januári, krátko po otvorení si cvičebňa pomaly získavala svojich priaznivcov a tí, zdá sa jej ostávajú verní aj naďalej. Navyše pribudli aj ďalší záujemcovia, ktorí si cestu do cvičebne nachádzajú už pravidelne.

Mesto Krompachy spustilo prevádzku gymnastickej cvičebne práve z dôvodu rozšírenia ponuky športového vyžitia nielen pre obyvateľov mesta, ale aj z blízkeho okolia. Prioritne je určená pre potreby škôl a školských zariadení, ako aj pre športové kluby. Samozrejme, k dispozícii je aj pre širokú verejnosť, či už pre skupinové alebo individuálne cvičenia.

Návštevnosť vo februári dosiahla počet 431 cvičiacich, ktorí prišli buď jednotlivo alebo v rámci športových klubov, škôl či záujmových útvarov.

Teší nás, že si tento nový športový priestor získal i naďalej získava svojich priaznivcov, stálych návštevníkov, ale aj tých, ktorí plánujú využívať cvičebňu v budúcnosti. Ak ešte váhate či prísť alebo nie, srdečne vás pozývame zacvičiť si a načerpať sily.