Prosíme občanov, aby konáre z orezov stromov a kríkov  umiestňovali vedľa kontajnera, a mesto Krompachy zabezpečí odvoz.

PROSÍME, NEHÁDZAŤ KONÁRE DO KONTAJNERA !!!

Treba si ďalej uvedomiť, že do kontajnera nepatrí odpad typu triedeného zberu t.j., plasty, papier, sklo, kovy, elektroodpad, nebezpečný odpad a iný biologicky rozložiteľný odpad ako tráva, lístie, zvyšky ovocia a zeleniny, ANI PNEUMATIKY !!! (tie môžete bezplatne odovzdať v každom pneuservise)

Harmonogram rozmiestnenia VOK a umiestnenie je zverejnený na stránke mesta ( začína 14.3.2024 a končí 2.4.2024 )