V uplynulých dňoch sme tak  s veľkou radosťou oslavovali narodeniny, v jednom prípade išlo o okrúhle jubileum.  V úprimnej a žičlivej atmosfére sme popriali klientkam všetko najlepšie a vzájomne si ďakovali za každý smiech, každú spoločnú radosť i podporu v ťažkých chvíľach.