Chirurgické oddelenie krompašskej nemocnice poskytuje pacientom všetky základné chirurgické výkony, či už ide o urgentné, alebo plánované operačné zákroky. V škále operačných výkonov dominuje brušná chirurgia.

„V roku 2023 sme na chirurgickom oddelení vykonali celkovo 1 838 operácií. Najčastejším operačným zákrokom bola operácia pruhu (hernie), ktorá bola vykonaná celkovo 195-krát a z celkového počtu zákrokov za rok 2023 je to až 11 %. V rámci chirurgických operačných zákrokov poskytujeme pacientom zdravotnú starostlivosť aj v oblasti cievnej chirurgie a traumatológie,“ približuje primár chirurgického oddelenia krompašskej nemocnice, MUDr. Rudolf Pustay.

Chirurgické oddelenie sa v roku 2023 postaralo o 1 806 hospitalizovaných pacientov a v chirurgickej ambulancii bolo vyšetrených 26 560 pacientov.

„Z množstva pacientov za rok 2023 evidujeme pacientov z rôznych vekových kategórií. Najstarší pacient, ktorého sme operovali, mal 98 rokov. Naopak, najmladší pacient v operačnej sále mal iba 5 rokov. Najvyšší počet vykonaných operačných zákrokov evidujeme v mesiaci november,“ doplňuje vedúca sestra chirurgického oddelenia, Mgr. Oľga Dzimková.

Informácie poskytla: Mgr. Eva Peterová, hovorkyňa AGEL SK