Úvod spomienkového stretnutia patril kladeniu vencov a kytíc pri pamätníku II. svetovej vojny. Pietnej spomienky sa zúčastnil aj prednosta Okresného úradu v Spišskej Novej Vsi Branislav Rusiňák. V slávnostnom príhovore primátor mesta Krompachy vyzdvihol dôležitosť stálej spomienky na tých, ktorí položili svoje životy za našu slobodu. 

"Tak, ako človeku prirodzene roky plynú, tak plynie aj čas, kedy naše mesto a ľudia v ňom začali žiť po vojne v mieri. Udalosti jedného dňa zmenili život našim predkom, aj nám. Prestali rinčať zbrane, nebolo výstrelov, strachu a obáv. Pomaly sa ľudia mohli začať usmievať, mohli začať postupne bez obáv žiť. A práve táto „chuť“ slobody spred 79. rokov ostáva i ostane v našich mysliach, srdciach, v našom vedomí citeľná a stále prítomná," uviedol v slávnostnom príhovore krompašský primátor Ing. Dárius Dubiňák.   

Posolstvo našich predkov, bojujúcich za svoj národ, pravdu, česť žije v mysliach nás i budúcich generácií. "Je našou povinnosťou ním žiť  a šíriť ho ďalej. Iba tak zachováme spomienku na hrdinstvá čias minulých, z ktorých sa, verím, ponaučíme. Všetkým Vám, ktorí ste si dnes spolu s nami pripomenuli významné výročie nášho mesta, aj tým, ktorí nechali svoje mladé životy na bojiskách a nedožili sa dnešných dní, patrí hlboká úcta a poďakovanie. Pri spomienkach na udalosti vojny a hrôzy s ňou spojené pamätajme stále, že cesta k mieru neexistuje, samotný mier je tou správnou cestou," doplnil primátor.

Mesto Krompachy nikdy nezabudne.