Od kolegyne z Operačného strediska ZZS SR PhDr. Márie Mlynarčíkovej sa dozvedeli ako funguje záchranná zdravotná služba, kedy a ako volať na tiesňovú linku 155 a najmä, ako resuscitáciou zachrániť ľudský život, ako používať AED prístroj. Automatický externý defibrilátor (AED) je prenosný prístroj určený pre laické, ale aj odborné poskytovanie prvej pomoci pri náhlom zastavení krvného obehu spojeného so zástavou dýchania. AED určený pre laickú verejnosť je zväčša plnoautomatický. Znamená to, že sám dokáže posúdiť srdcovú činnosť a adekvátne na ňu v spolupráci s obsluhou zareagovať udelením vhodného výboja. Má hlasovú navigáciu a zapína sa automaticky po jeho otvorení. Kľúčovou vlastnosťou defibrilátora AED je schopnosť bezchybne analyzovať elektrickú aktivitu srdca prostredníctvom elektród nalepených na hrudník postihnutého a pokiaľ je to účelné, odporučiť prevedenie výboja. AED potom parametre pre výboj sám pripraví a užívateľa iba vyzve k jeho prevedenie stisnutím tlačidla. Prístroj po udelení výboja krátko opäť zanalyzuje srdcovú činnosť a podľa potreby odporučí pokračovanie v kardiopulmonálnej resuscitácii, alebo aj nie. V našom meste máme takéto AED prístroje tri.

Účastníci tejto akcie si mohli vyskúšať masáž srdca, záklon hlavy, oboznámili sa s AED prístrojom, ktorý je umiestnený v priestoroch budovy MsP.

Touto cestou sa chcem poďakovať PhDr. Márii Mlynarčíkovej, že merala ďalekú cestu z Bratislavy, aby nás oboznámila so zásadami poskytovania prvej pomoci pri život ohrozujúcich stavoch, objasnila nám prácu s AED prístrojom. Prednáška, ale aj názorné ukážky boli odprezentované na vysokej odbornej úrovni. Verím, že sa nám spolu s PhDr. Majkou Mlynarčíkovou podarí zorganizovať podobnú akciu aj pre širšiu verejnosť.

                                                                                     

Mgr. Oľga Dzimková, poslankyňa MsZ v Krompachoch