Sekundárnym cieľom aktivity DS bola prezentácia denného stacionára, jeho služieb v okruhu obyvateľov v seniorskom veku v meste Krompachy a zviditeľnenie služieb a aktivít, ktoré poskytuje a ponúka DS pre seniorov v meste.

V rámci Bardejovského jarmoku sme si prehliadli námestie v centre Bardejova s krásnymi historickými meštianskymi domami so vzácnymi maľbami na budovách. Prehliadli  sme si aj kostol sv. Egídia na námestí. Cestou na námestie nás sprevádzali predajné stánky, kde si klientky zakúpili drobné upomienkové predmety ako napr. perníkové srdiečka, magnetky z Bardejova ručne vyrábané z dreva, trdelníky a pod. Zastali sme sa aj pri atrakciách a kolotočoch.

V obedňajších hodinách sme mali obed na námestí v reštaurácii na terase s výhľadom na celé námestie.

Po  chutnom obede sme autobusom pokračovali v ceste do Bardejovských kúpeľov. Tu sme mali obhliadku Bardejovských kúpeľov. Ochutnali sme a načerpali aj domov liečivú kúpeľnú vodu. Pri soche cisárovnej Sisy sme si urobili zopár záberov na pamiatku. V cukrárni sme si pochutnali na ovocnom pohári so zmrzlinkou. Zakúpili kúpeľné oplátky domov pre najbližších.

Veľmi hlboký zážitok mali z tohto jarmoku klientky DS, nakoľko ešte na takomto výlete neboli, krásne spomienky im zostanú na celý život.

Veľmi pozitívne uvedenú akciu hodnotia aj rodinní príslušníci klientov DS, ktorí sa spoločne s nami tiež zúčastnili uvedenej akcie.