Tešíme sa na každú masku, ktorá na karneval príde. Spolu si zasúťažime, zatancujeme, zakorčuľujeme a pripravené sú aj sladké odmeny a teplý čaj. Neváhajte a príďte medzi nás. 

 

Informujeme verejnosť, (Zákon o ochrane osobných údajov č.18/2018 Z.z.), ktorá sa zúčastňuje kultúrneho, spoločenského a športového podujatia organizovaého mestom, že z jeho priebehu sa môžu/budú vyhotovovať fotografie alebo videozáznam.