Druhého januára 2024 zrána prišli zahrať vedeniu mesta aj zamestnancom úradu. Takto hudobne privítať nový rok a zaželať všetko dobré. Prijal ich primátor mesta Ing. Dárius Dubiňák a prednostka MsÚ Anna Nemčíková. Muzikantom za ich hudobný pozdrav poďakovali a rovnako aj oni im zaželali úspešný nový rok 2024.