Učitelia zo škôlky pripravili a nacvičili s deťmi takmer hodinový program. Potešili svojich rodičov, starých rodičov a príbuzných. Spev, tanec aj trocha dramatiky boli súčasťou vianočného programu. Malých snehuliačikov striedali speváci, tanečníci, mažoretky i folklórnici. Každý jeden z účinkujúcich dal do vystúpenia všetok svoj talent i šikovnosť. Deťom nechýbala odvaha pri účinovaní pred plnou divadelnou sálou. Potešili srdce a vyčarili úsmev v každej jednej tvári. Pedagógom aj ich malým zverencov patrí veľká vďaka za navodenie príjemnej vianočnej atmosféry.