V pondelok 18. decembra 2023 zavítali na Mestský úrad  zástupcovia SSŠ EDURAM v Krompachoch spolu s pánom riaditeľom školy Ladislavom Maturkaničom a zástupcom riaditeľa Jozefom Repelom, aby osobne odovzdali 60 balíčkov s medovníčkami.

 „ Aj naša škola sa zapojila do celoslovenskej výzvy, kde sa do krabičiek balili darčeky pre seniorov.  My sme sa rozhodli pripraviť pre dôchodcov z mesta Krompachy, ktorí sú opatrovaní  mestskými opatrovateľkami balíčky s medovníčkami. Sladké pečivo upiekli naši žiaci s láskou, aby aspoň touto maličkosťou trochu potešili krompašských seniorov. Verím, že drobná sladkosť s prianím zdravia, šťastia, spokojnosti  a pohody počas vianočných sviatkov urobí radosť našim dôchodcom“, povedal  riaditeľ SSŠ EDURAM.

Milé gesto a iniciatívu k seniorom v meste ocenil aj primátor mesta Ing. Dárius Dubiňák a osobne poďakoval zástupcom školy.