Zvoní, zvoní zvonček malý. Vianoce sú pred dverami. Rozvoniava celý dom, vianočný je plný stôl. 

 

Pozývame Vás na vianočný program detí materských škôl.

Dňa 20. decembra 2023 o 16. hod. v divadelnej sále Kultúrneho domu v Krompachoch. 

Účinkujú: MŠ Hlavná, ZŠ s MŠ Maurerova Krompachy a ZUŠ Krompachy.

Vstupné: dobrovoľné - výťažok pre účinkujúce MŠ

 

Poznámka: Informujeme verejnosť, (Zákon o ochrane osobných údajov č.18/2018 Z.z.), ktorá sa zúčastňuje kultúrneho, spoločenského a športového podujatia organizovaého mestom, že z jeho priebehu sa môžu/budú vyhotovovať fotografie alebo videozáznam.