V tomto roku si práve 30. novembra pripomenieme 109 rokov od narodenia a 31. mája 37 rokov od úmrtia MIKULÁŠA ŠPRINCA – kňaza, básnika katolíckej moderny, prozaika, prekladateľa, redaktora a pedagóga. Aby jeho dielo a diela predstaviteľov katolíckej moderny neupadli do zabudnutia, srdečne vás pozývame na 20. ročník súťaže v prednese poézie a prózy ŠPRINCOVE KROMPACHY. 

 

Program:

7:45 hod. -  prezentácia súťažiacich, oboznámenie sa so zaradením do súťažných kategórií

                    a s členstvom sprevádzajúcich pedagógov v porote  (pri vstupe do kostola)

8:00 hod. - koncert žiakov ZUŠ Krompachy vo farskom kostole                             

8:15 hod. - sv. omša vo farskom kostole, organizačné pokyny, presun do súťažných miestností

11:30 hod. - vyhlásenie výsledkov – v divadelnej sále Kultúrneho domu v Krompachoch