Do dokumentu je možné nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na MsÚ Krompachy v pracovných dňoch po dohode na tel. č. 053/4192234.