V prílohe sú uvedené cestovné poriadky prímestských liniek prechádzajúcich mestom Krompachy platné od 1.10.2023.

Popis jednotlivých zmien je uverejnený na webovej stránke https://www.eurobus.sk/novinky/zmeny-cp/.