Ing. Marta Legátová


Kontakty:

Mestský úrad
Námestie slobody č. 1
053 42 Krompachy

Tel. : 053/419 22 18
e-mail: marta.legatova@krompachy.sk
           hlavnykontrolor@krompachy.sk


č. dverí 18

Rozsah činnosti hlavného kontrolóra je určený v zákone č. 369/1999 Zb. o obecnom zriadení v § 18 a nasl. 

Oznamovanie protispoločenskej činnosti