Zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, môže volič požiadať sám alebo prostredníctvom inej osoby obec a v deň konania referenda okrskovú volebnú komisiu o hlasovanie mimo volebnej miestnosti, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená.

V takom prípade okrsková volebná komisia vyšle k voličovi dvoch svojich členov s prenosnou volebnou schránkou, hlasovacími lístkami, obálkou a so zoznamom tých voličov, ktorí požiadali o hlasovanie mimo volebnej miestnosti. Vyslaní členovia okrskovej volebnej komisie zabezpečia, aby bola zachovaná tajnosť hlasovania.

V prípade požiadavky hlasovania do prenosnej volebnej schránky kontaktujte:

  • do 20.01.2023 do 12:00 hod. tel. č.: 053 419 22 24,
  • v deň konania referenda (21.01.2023) príslušnú okrskovú volebnú komisiu na nižšie uvedené tel. čísla (telefóny sú aktívne iba v deň konania referenda).

 

volebný okrsok č. 1 - 0918 963 514

volebná miestnosť:  Základná škola Krompachy, Zemanská ulica č. 2

ulice a časti mesta:  Banícka štvrť, Banská ulica, Cintorínska ulica, Dolina, Horská ulica, Ulica Júliusa Barča Ivana, Kúpeľná ulica, Lesnícka ulica, Ulica  Mikuláša Šprinca, Námestie slobody, Partizánska ulica, Sadová ulica, Turistická ulica, Zemanská ulica, bez udania ulice

volebný okrsok č. 2 - 0918 963 515

volebná miestnosť:  Základná škola Krompachy, Zemanská ulica č. 2

ulice a časti mesta: Mlynská ulica, Slovinská ulica

volebný okrsok č. 3 - 0918 963 516

volebná miestnosť: Ulica Mikuláša Šprinca č 5, Základná umelecká škola Krompachy (oproti kostolu)

ulice a časti mesta:  Lorencova ulica

volebný okrsok č. 4 - 0918 963 517

volebná miestnosť:  Materská škola Krompachy, Hlavná ulica č. 3

ulice a časti mesta:  Hlavná ulica, Stará Maša, Štúrova ulica, Trangusova ulica

volebný okrsok č. 5 - 0918 963 518

volebná miestnosť:  Hasičská stanica Krompachy, Maurerova ulica č. 29

ulice a časti mesta:  Maurerova ulica, Poštová ulica, Robotnícka ulica, Veterná ulica

volebný okrsok č. 6 - 0918 963 519

volebná miestnosť: Centrum voľného času Prima Krompachy, Ulica SNP č. 39

ulice a časti mesta: Ulica 29. augusta, Družstevná ulica, Hornádska ulica, Ulica Janka Jesenského, Ulica kpt. Nálepku, Rázusova ulica, Ulica SNP, Stará cesta

 

Špeciálny spôsob hlasovania

Volič, ktorý ku dňu vykonania referenda má nariadenú izoláciu alebo karanténu z dôvodu ochrany verejného zdravia pred ochorením COVID-19, nehlasuje do prenosnej volebnej schránky, ale podáva žiadosť o špeciálny spôsob hlasovania v  referende zapisovateľke špeciálnej volebnej komisie; bližšie informácie:

https://www.krompachy.sk/clanok/6753/ziadost-o-specialny-sposob-hlasovania.html#articleRead