Vážime si vašu podporu počas celého roka.


Ďakujeme, že nám v tom pomáhate.

 

Postup, tlačivá a potrebné údaje nájdete na stránke Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO , prípadne si ho môžete vyzdvihnúť na MsÚ u informátora.