O jeho úmrtí nás informovala poslankyňa Mestského zastupiteľstva v Krompachoch Iveta Rušinová, po oznámení od príbuzných nebohého profesora.

Profesor Ján Kvasnička sa narodil 5.11.1927 v Krompachoch na Kúpeľnej ulici. Bol vysokoškolským pedagógom, historikom, politológom. Vo svojej pedagogickej, vedeckovýskumnej a publicistickej činnosti sa zameriaval najmä na dejiny európskych teórií a politických hnutí v 20. storočí, ako aj na sociológiu vysokoškolských študentov. Počas jeho funkčného obdobia boli uzavreté zmluvy s univerzitami v Madride, Solúni, Sofii a Velikom Trnove. Bol ocenený viacerými vyznamenaniami. V roku 2010 mu bola udelená aj Cena primátora mesta Krompachy.

Podľa slov I. Rušinovej, odišiel vzácny človek, ktorý nadovšetko miloval rodné Krompachy, stále sa o svoje rodné mesto živo zaujímal a na sklonku života dúfal, že sa sem ešte raz príde pozrieť. Naposledy naše mesto navštívil pred 12 rokmi pri príležitosti 90. výročia Krompašskej vzbury. Práve tejto udalosti v našich mestských dejinách, príčinám jej vzniku, priebehu aj dopadov na mesto a ľudí v ňom bývajúcich sa prof. Kvasnička dlhé roky venoval. Štúdiu, ktorá sa vzburou zaoberá venoval svojmu rodnému mestu. Na svojom konte má desiatky vedeckých štúdií a publikácií.

Profesor Ján Kvasnička zomrel 11. januára 2023 v Bratislave. Úprimnú sústrasť pozostalým.