Dlhé roky bol súčasťou mestského parku prvý anjel, ktorého z dreva vyrezal jeho autor Ing. Miroslav Vavrek. Víchricou poškodenému stromu vdýchol nový život. Anjel sa rýchlo stal dominantou parku a dozeral na tam hrajúce sa deti a ich rodičov. Trojmetrovú sochu však rokmi poškodilo nepriaznivé počasie a spôsobilo jej prehnitie.

Podľa slov primátorky mesta Ing. Ivety Rušinovej z bezpečnostného hľadiska bolo nutné sochu spíliť. Korene poškodeného stromu, z ktorého socha vznikla boli hlboko a široko zakorenené. Ich vykopaním by vznikla hlboká jama.

Hľadalo sa teda vhodnejšie a lepšie miesto pre sochu nového anjela strážneho a práve také vzniklo v „cípe“ zelene pred kostolom.

„Myšlienka bola, aby tento anjel strážil všetkých ľudí bývajúcich v meste, ich domovy a rodiny a dával na nich pozor,“ zdôraznila primátorka mesta.