V zmysle §84 ods.1 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste:

učiteľ

Voľné pracovné miesto na dobu určitú (počas dlhodobej PN) s nástupom od 01.12.2022