Prvýkrát v histórii sú tieto voľby spojené. Osobne mám z toho obavu, pretože veľa občanov sa nebude vedieť správne zorientovať v predložených zoznamoch. Preto mi dovoľte, aby som sa Vám pokúsila vysvetliť, ako v deň volieb správne voliť. Voľby sa budú konať v sobotu dňa 29. októbra 2022. Vtomto roku sa bude môcť voliť od 7:00 hodiny rána, len do 20:00 hodiny večer, na rozdiel od predchádzajúcich rokov, kedy sa voľby konali až do 22:00 hodiny večer. Preto Vás prosím, aby ste si nenechávali možnosť voliť na poslednú chvíľu.

Pri vstupe do volebnej miestnosti po predložení občianskeho preukazu, dostanete štyri listiny a dve obálky.

Jedna obálka bude biela s dvomi bielymi listinami. Na jednej z týchto listín budú uvedené mená kandidátov na primátora mesta. Bude tam uvedených 5 mien. Zakrúžkovať môžete len jedného kandidáta. Ak zakrúžkujete viac, alebo nikoho, Váš hlas bude neplatný. Na druhej bielej listine budú zoznamy kandidátov na poslancov mesta. Bude tam uvedených 28 mien. Zakrúžkovať môžete minimálne jedného a maximálne 12 kandidátov na poslancov. Čiže, môžete si zvoliť ľubovoľný počet kandidátov, ktorým dáte svoj hlas, avšak maximálne 12, tak ako je vyššie uvedené. Ak nezakrúžkujete nikoho, alebo viac ako 12 mien, volebný lístok bude neplatný.

Druhá obálka bude modrá a listiny budú označené modrými pruhmi. Na jednej listine budú uvedené mená kandidátov na predsedu Košického samosprávneho kraja. Bude tam uvedených 12 mien. Z tohto zoznamu si vyberiete len jedného kandidáta, ktorého zakrúžkujete. Ak nezakrúžkujete nikoho, alebo viac kandidátov, bude Váš hlas neplatný. Podobne, ako posl ancov me st a bude t e voli ť poslancov do zastupiteľstva kraja. Na listine s modrým pruhom bude uvedených 50 mien kandidátov za poslancov samosprávneho kraja. Vy môžete zakrúžkovať maximálne 7 mien kandidátov. To znamená, že minimálne musíte zakrúžkovať 1 kandidáta a maximálne 7 kandidátov. Ak nebude zakrúžkovaný nikto, alebo bude mien viac ako sedem, potom bude Váš hlas neplatný. Po zakrúžkovaní obálky zalepíte a vhodíte ich do príslušnej urny. Nesmiete sa pomýliť, pretože ak obálky hodíte nesprávne, Vaše hlasy nebudú platné.

Ďalšou novinkou je, že o prenosnú volebnú urnu môže požiadať aj človek, ktorý je chorý na Covid 19. Za týmto účelom je zriadená špeciálna volebná komisia. Samozrejme, že o prenosnú volebnú urnu môžu požiadať imobilní, alebo chorí občania. Členovia komisie prídu za voličom domov, alebo do nemocnice. Vážení spoluobčania, pretože nie je mi ľahostajný osud nášho mesta, ešte ako primátorka tohto mesta, chcem Vás poprosiť a požiadať, aby ste sa volieb zúčastnili, aj keď za primátorku už nekandidujem. Každý hlas je potrebný. Prosím, neodignorujte voľby do samosprávnych orgánov kraja, pretože je veľmi dôležité, aby Krompachy mali zastúpenie v poslaneckom zbore, pretože kraj má kompetencie, ktoré nemá mesto, a to napr. stredné školstvo, zdravotníctvo, cesty II. a III. triedy a pod..

Chcem Vás požiadať, aby ste boli pozorní pri krúžkovaní a veľmi dobre si rozmysleli, komu dáte svoj hlas, komu zveríte osud mesta. Ľudia, ktorí nás majú zastupovať, musia byť v prvom rade vzdelaní, rozumní a čo je veľmi dôležité, musí im záležať na osude mesta a najmä na osude každého občana, nie na vlastnom biznise a vrecku. Verejné funkcie musia vykonávať ľudia s čistým a veľkým srdcom, s čistou minulosťou a so záujmom o správu verejnú.

Vážení spoluobčania, prajem Vám šťastnú ruku pri voľbách a pokojné sviatky, kedy si spomeniete na svojich drahých zosnulých.

 

S úctou Vaša primátorka