Predmetom rokovania budú zmeny cestovných poriadkov, ktoré sú výsledkom podrobnej analýzy dopravnej ponuky pravidelnej autobusovej dopravy  podľa jej reálneho využitia cestujúcou verejnosťou. Na pracovnom stretnutí budú prerokované všetky zmeny spojov pravidelnej osobnej dopravy, ktoré je nevyhnutné realizovať z dôvodu vytvorenia nadväznosti na železničnú dopravu a ktoré vyplývajú z technologických a organizačných možností dopravcu.  

Nakoľko dochádza k významným zmenám v dopravnej obslužnosti v oblasti Krompachy – Spišské Vlachy – Spišské Podhradie a okolie, zasielame Vám v prílohe návrhy cestovných poriadkov. Rozsah dopravnej obslužnosti vykonávanej dopravcom Eurobus, a.s. na území Prešovského samosprávneho kraja bude významne zmenený a autobusové spoje budú nahradené dopravcom so zmluvným vzťahom s Prešovským samosprávnym krajom. Konkrétnu podobu dopravných služieb bude dopravca SAD Poprad, a.s. prezentovať na parciálnej porade.

Ak máte nejaké návrhy na dopravu  do obcí, resp. iné návrhy zašlite ich najneskôr do 26.9.2022   adresu na adresu: Eurobus, a.s. Košice, Staničné námestie 9, 042 04 Košice alebo mailom na adresu: dzurus@eurobus.sk a v kópii na mailovú adresu silvia.zavadova@krompachy.sk. Po tomto termíne už nebudú prehodnotené Vaše pripomienky vo veci úpravy cestovného poriadku.

Aktuálne platné cestovné poriadky sú zverejnené na webovej stránke dopravcu:

www.eurobus.sk  alebo na www.cp.sk