Žiadosti občanov sa predkladajú na posúdenie Komisii MsZ pre výstavbu, územný plán, životné prostredie a ochranu prírody, a v prípade relevantnosti je mestom vypracovaná žiadosť o výrub, ktorá sa predkladá okresnému úradu. Pri schvaľovaní výrubu sa prihliada najmä na zdravotný stav stromu a možné ohrozenie majetku a života občanov. Tienenie, alergia alebo padanie lístia nie je dostatočným dôvodom na výrub stromu.

Mesto nemôže stromy vyrúbať bez súhlasu a konať tak protizákonne. Občania zeleň nasadili mnohokrát bez súhlasu mesta a po rokoch im vzrastlá zeleň vadí. Mesto však musí postupovať v zmysle platnej legislatívy Slovenskej republiky, v opačnom prípade hrozí mestu, resp. vlastníkom stromov, alebo pozemkov, kde sú stromy posadené vysoká finančná pokuta zo strany štátu. Žiadosti o výrub stromov môžu občania predkladať na okresný úrad sami, alebo prostredníctvom mesta. Mesto o výruboch na pozemkoch vo vlastníctve mesta NEROZHODUJE.