Popri prácach na údržbe zelene a verejných priestranstiev zamestnanci mesta začali aj s obnovou priechodov pre chodcov a deliacich čiar. Na niektorých miestach boli vyblednuté bol potrebný nový náter.