ŽSS , a.s. prichádza s Rámcovým návrhom Cestovného poriadku ŽSR pre obdobie platnosti 2022/2023.

Návrhy a pripomienky na úpravu cestovných poriadkov adresujte do 5. júla 2022 na adresu:          

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Úsek obchodu
Sekcia marketingu
Rožňavská 1
832 72 Bratislava

 

elektronickým podaním - https://www.zssk.sk/zakaznicke-podania/ (druh podania: pripomienka k cestovnému poriadku)

na e-mailovú adresu miroslav.fazekas@vucke.sk

Informácie o osobnej železničnej doprave uverejňuje Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. na stránke https://www.zssk.sk/

Cestovné poriadky vlakovej dopravy sú uverejnené aj na stránke Železníc Slovenskej republiky.

Písomne nebudeme odpovedať na pripomienky.