Bližšie informácie v priloženom Organizačnom poriadku Krompašského jarmoku. 

Predajcovia si môžu Záväznú prihlášku vyžiadať na e-mailovej adrese: jan.ivanco@krompachy.sk