Čo je dočasné útočisko?
Dočasné útočisko sa poskytuje na účely ochrany cudzincov pred vojnovým konfliktom, endemickým násilím, následkami humanitárnej katastrofy alebo sústavným, alebo hromadným porušovaním ľudských práv v ich krajine pôvodu.

Kto môže požiadať o dočasné útočisko?
Občan Ukrajiny a rodinný príslušník občana Ukrajiny:
- manžel štátneho občana Ukrajiny,
- maloleté dieťa štátneho občana Ukrajiny alebo maloleté dieťa manžela štátneho občana Ukrajiny,
- rodič maloletého dieťaťa, ktoré je štátnym občanom Ukrajiny.

Kde je potrebné podať žiadosť?
- pri vstupe na Slovensko na policajnom útvare v mieste hraničného priechodu,
- po vstupe na Slovensko na oddelení cudzineckej polície.
Žiadosť musí podať jej žiadateľ osobne.

Ďalšie dôležité informácie nájdete na nasledovných informačných letákoch Migračného informačného centra IOM:
- v slovenskom jazyku / словацькою мовою (formát PDF)
- v ukrajinskom jazyku / українською мовою (formát PDF)

Dôležité web stránky:
https://ua.gov.sk/
https://www.mic.iom.sk/sk/
https://www.mic.iom.sk/sk/kontakt-info.html

Nestaňte sa obeťou obchodníkov s ľuďmi!
Не стань жертвою торгівлі людьми!

Kde nájdete informácie:

https://ua.gov.sk/ - web pre Ukrajincov prichádzajúcich na Slovensko
https://www.minv.sk/ - web Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
https://obchodsludmi.sk/ - web o obchodovaní s ľuďmi
https://iom.sk/ - web Medzinárodnej organizácie pre migráciu na Slovensku
Informačné letáky  - dokument pdf