Mesto Krompachy v súvislosti s poskytovaním dočasného útočiska (ubytovania) obyvateľom Ukrajiny, žiada občanov o súčinnosť pri plnení úloh stanovených Okresným úradom v Spišskej Novej Vsi, odborom krízového riadenia.

Okresný úrad v Spišskej Novej Vsi, odbor krízového riadenia, v súvislosti so situáciou na Ukrajine a s poskytovaním dočasného útočiska (ubytovania) štátnym občanom Ukrajiny a ich rodinným príslušníkom ukladá poskytovateľom ubytovania (fyzickým aj právnickým osobám) povinnosť zasielať aktuálnu informáciu o počte ubytovaných utečencov prostredníctvom elektronického formulára.

 

>> Formulár na zasielanie aktuálneho počtu ubytovaných utečencov <<

 

Tieto informácie je potrebné zaslať prostredníctvom uvedeného formulára aj pri každej zmene počtu ubytovaných, t. j., v deň prijatia alebo odchodu občana.
Touto cestou by sme chceli informovať občanov mesta, že vláda SR pripravuje podmienky pre občanov Ukrajiny - zabezpečenie zdravotnej starostlivosti, sociálneho zabezpečenia, ako aj opatrenia prístupu detí k výchove a vzdelávaniu.

Hlásenie pobytu cudzinca po vstupe na územie Slovenskej republiky – povinnosť hlásiť pobyt má ubytovacie zariadenie (hotel, ubytovňa , penzión a podobne), viac informácií nájdete na stránke: https://www.minv.sk/?hlasenie-pobytu-1

Mesto Krompachy má pripravené vlastné ubytovacie kapacity pre utečencov. Zároveň za účelom vytvorenia databázy dobrovoľných poskytovateľov ubytovania (v súkromí, atď.), prípadne poskytnutia inej dobrovoľníckej činnosti (tlmočenie, doprava, psychologická pomoc, animátorstvo, atď.) vytvorilo mesto registračný formulár, ktorý je možné vyplniť a ponúknuť pomoc. Formulár v prípade ubytovacieho zariadenia a formulár v prípade poskytnutia iných služieb.

UBYTOVANIE: https://forms.gle/T6A3RFUjok2cdxrn8
INÉ SLUŽBY: https://forms.gle/wakFwY9EMbxCPQCy7

 

Žiadame občanov mesta, ktorí individuálne poskytli, resp. poskytnú utečencom dočasné útočisko formou ubytovania, aby o tomto kroku informovali Policajný zbor SR, Okresné riaditeľstvo PZ v Sp. Novej Vsi v súlade s usmernením Ministerstva vnútra SR.
Ďalšie informácie nájdete na stránke ua.gov.sk.

Informácie o možnostiach, prípadne potrebách humanitárnej pomoci a krokoch mesta Krompachy budeme priebežne aktualizovať.

 


Odporúčanie pre ubytovacie zariadenia v súvislosti s prevenciou šírenia ochorenia COVID-19