Z obsahu vyberáme: * Prihovára sa Vám primátorka mesta Krompachy * Príspevky čitateľov * Okienko samosprávy * aký vzduch dýchame v krompachoch * Úspešná jeseň futbalistov * Národný rating mesta Krompachy