Zisťovanie sa uskutoční v rámci projektu európskych štatistických zisťovaní. Nadväzuje na zisťovania, ktoré boli uskutočnené v rokoch 2005 až 2021. Jeho realizáciou sa získava harmonizovaný zdroj údajov o príjmoch, úrovni a štruktúre chudobya sociálnom vylúčení v krajinách EÚ. 

Na Slovensku bolo do zisťovania v roku 2022 vybraných 436 samospráv medzi nimi aj mesto Krompachy. Do zisťovania je zaradených viac ako 7000 domácností.

Zisťovanie sa uskutoční v dňoch 4. februára 2022 až 22. júla 2022.