Mesto Krompachy ako organizátor spomienkového stretnutia občanov pri príležitosti 77. výročia oslobodenia nášho mesta

pozýva Vás dňa

24. januára 2022 (pondelok) o 14.30 hod.

pred budovu MsÚ na Námestí slobody k slávnostnému aktu kladenia vencov a kytíc.