Projekt "Školská čitáreň" bol úspešný a postúpil do druhého kola. V druhom kole už rozhodujú zákazníci Tesca, teda vy, milí rodičia a priatelia školy.

Každý zákazník, ktorý od 17. januára do 13. februára 2022, nakúpi v ktoromkoľvek obchode spoločnosti Tesco, dostane po zaplatení jeden hlasovací žetón. Obraciame na Vás, milí rodičia a priatelia školy, aby ste hlasovacie žetóny vhadzovali do hlasovacieho boxu v predajni   Tesco v Krompachoch s názvom projektu "Školská čitáreň“ . Zvýšite tak šancu na výhru 1 300 €.

Naša škola získanú výhru využije na premenu jednej ošumelej miestnosti na príjemné miesto, kde si žiaci budú môcť zdokonaliť svoju čitateľskú gramotnosť, prečítať si obľúbenú knižku i porozprávať sa so spolužiakmi. Bude to praktická čakáreň na popoludňajšie vyučovanie a oddychová zóna použiteľná aj pre hranie spoločenských hier. Popoludní bude slúžiť ako miesto stretávania sa žiakov čitateľského krúžku, tvorby školského časopisu a pre mnoho ďalších tvorivých aktivít.

Podporme spolu školský projekt a vytvorme tak pre žiakov miesto na aktívny odpočinok.

Ďakujeme Vám za spoluprácu i za podporu.

Žiaci a zamestnanci ZŠ s MŠ, Maurerova 14, Krompachy