Účelom je získať informácie o štruktúre, výške a vývoji výdavkov, spotreby a príjmov fyzických osôb v rôznych typoch domácností. 

Na Slovensku bolo do zisťovania v roku 2022 vybraných 368 samospráv, medzi nimi aj mesto Krompachy. 

Zisťovanie sa uskutoční od 7. decembra 2021 do 12. januára 2023. 

Viac informácii v prílohe.