Do dokumentu je možné nahliadnuť na MsÚ Krompachy v pracovných dňoch po dohode na tel. č. 053/4192234

 

zverejnené dňa: 02.12.2021

zvesené dňa: 23.12.2021