ÚSVRK pripravil sériu videí, v ktorých ľudia z rôznych profesií približujú svoju skúsenosť s očkovaním. Cieľom informačnej kampane „Pridaj sa k nám, poď sa očkovať!“ je podporiť verejný záujem a celospoločenské úsilie v boji proti pandémii COVID-19, a to podnietením záujmu obyvateľov MRK o očkovanie. Kampaň je súčasťou aktivít v rámci NP COVID MRK.

Všetky videá z informačnej kampane sú k dispozícii na kanáli Youtube na tomto odkaze.

Všetky bližšie informácie, letáky, odporúčania, aktuálne opatrenia tu:

https://www.minv.sk/?materialy-na-stiahnutie