Menej plastov a viac prírodného materiálu. Menej zbytočného odpadu, ktorý aj tak skončí na skládke. Skúsme zmeniť zaužívané zvyky a nezaťažujme životné prostredie.