Na volebné obdobie rokov 2018 - 2022 boli poslanci Mestského zastupiteľstva v Krompachoch zvolení v jednom volebnom obvode. V mestskom poslaneckom pléne zasadá do lavíc 12 poslancov.

Dňa 17.10.2021 podľa § 25 ods. 2 písm. j) zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zanikol mandát poslankyne Mestského zastupiteľstva v Krompachoch Ing. Alžbety Perháčovej.

Keďže prví dvaja náhradníci, ktorí získali najväčší počet platných hlasov v komunálnych voľbách do orgánov samosprávy obcí v roku 2018 Ing. Ján Zahuranec, Ing. Alžbeta Perháčová sa už ujali uprázdneného mandátu poslanca, na uprázdnený mandát nastupuje ako náhradník kandidát s tretím najväčším počtom platných hlasov - Igor Hlaváč, ktorého ako kandidáta navrhla strana Smer - sociálna demokracia.

Nový poslanec sa ujal svojej funkcie v stredu 27. októbra kedy sa uskutočnilo 32. zasadanie Mestského zastupiteľstva v Krompachoch.

Vedenie mesta a poslanci si v úvode rokovania minútou ticha uctili pamiatku Ing. Alžbety Perháčovej.

Nový poslanec I. Hlaváč následne pred primátorkou mesta a poslaneckými kolegami zložil svoj poslanecký sľub.