Krompašská Žofka, ako pamätník 2. svetovej vojny zvyknú Krompašania volať, prechádza po štyroch desaťročiach obnovou. Poškodenie a nevyhovujúci stav je badať na viacerých miestach pamätníka. Opravou prejde monument za sochou. Vymení sa časť mramorového obkladu pamätníka, ako aj mramorové dosky na ploche pred ním. Nefunkčný je aj večný plameň. Minulosťou by mali byť aj nevzhľadné kvetináče.

Mesto sa o dotáciu na obnovu pamätníka uchádzalo v rámci výzvy Úradu vlády SR a bolo úspešné. Zámerom projektu obnovy je zabrániť ďalšej fyzickej deštrukcii pamätníka, ktorý je v havarijnom stave. Predpokladaná hodnota zákazky na obnovu pamätníka je 17 590,59 eura bez DPH.

Dodajme, že autorom pamätníka je košický sochár Arpád Račko.

Vzhľadom na prebiehajúce práce prosíme občanov o ohľaduplnosť.