Pri pamätníku holokaustu sa uskutočnila pietna spomienka na tých, ktorí sa mierových časov už nedožili.

Mesto Krompachy bolo dnes súčasťou novej tradície naprieč celým Slovenskom. Spomienková tryzna pod názvom Nezabudnutí susedia mala v tomto roku premiéru. Súčasťou spomienky bolo čítanie mien židovských občanov zo Slovenska, pri ktorých čítajúci zapálili sviečky a položili symbolický kamienok k pamätníku holokaustu.

Spomienky sa zúčastnili predstavitelia mesta i škôl. 

Na budúci rok, v tom istom čase budeme na obete holokaustu spomínať znova, čítajúc ďalšie mená obetí. Nezabúdajme na ľudí, ktorí sa stali obeťami represálií, deportácií a rasovej nenávisti. Nezabúdajme na tých, ktorí napriek riziku straty vlastných životov, pomáhali zachrániť životy iných.

Spomienku 9. 9. 2021 pod názvom Nezabudnutí susedia organizoval Jozef Klement zo Zvolena. Spoluorganizátormi bolo takmer 70 miest a obcí Slovenska.