Po jednom dni ich „prevádzky“ to vyzerá tak, že sme ešte na triedený zber nedozreli. Bohužiaľ, v dvoch z troch kontajnerov sa nachádza úplne iný odpad, aký by tam mal byť. Namiesto bio odpadu je tam papier a najmä plasty. Mesto v snahe výjsť v ústrety občanom mesta a umožniť triediť aj bio zložky odpadov, umiestnilo na cintoríne nádoby na bio odpad. Myšlienka dobrá, no skutočnosť je taká, že to vyzerá na zbytočnú snahu.

Pracovníci mesta budú stav monitorovať. Ak však bude v týchto nádobách končiť iný, ako bio odpad, mesto kontajnery stiahne. Mali by sme si uvedomiť, že tento prístup k triedeniu bude pre Krompachy a ich obyvateľov znamenať vyššie poplatky za komunálny odpad v budúcnosti. Platí, že čím viac vytriediš, tým menej zaplatíš. 

Za triedený zber občania neplatia !!!

Prosíme občanov, aby tieto nádoby využívali v zmysle pokynov, ktoré sú na nich uvedené a nevhadzovali do nich odpad, ktorý tam nepatrí.

Pre lepšiu prehľadnosť uvádzame čo do nádob na BIO odpad patrí a čo nie.

Do kontajnera PATRÍ: vence z čečiny len živé bez zvyšku plastov a kovov !!! pokosená tráva, vypletá burina, lístie, zvyšky zeleniny a ovocia,  konáre o max. dĺžke 30 cm a priemere do 3 cm.

Do kontajnera NEPATRÍ: kamene, betón, zemina, mŕtve telá zvierat, exkrementy, hnoj, zvyškový komunálny odpad, plasty, kovy, sklo,  tetrapaky a nebezpečné odpady.