Základným školám v meste boli schválené normatívne finančné prostriedky vo výške 98% normatívneho rozpočtu. Zo vzniknutej rezervy, ktorá je vo výške 43 092 eur pôjdu peniažky na opravy v školských budovách.

V ZŠ s MŠ na Maurerovej ulici poslúži 20-tisíc eur z rezervy na nákup školských lavíc, stoličiek do tried a na údržbu priestorov v škole. Presnejšie pôjde o opravu omietok a maľovanie.

V ZŠ na Zemanskej ulici sa na 3. a 4. podlaží vymenia všetky poškodené PVC podlahy. Všetkým žiakom v novom školskom roku budú slúžiť nové šatňové skrinky. Pôvodné sú už poškodené, niektoré sa nedajú zatvoriť. Na opravy a výmenu v tejto škole pôjde spolu 30-tisíc. Z vyčlenenej rezervy 23 092 eur. Ďalších 6 908 eur bude dofinancovaných z rozpočtu ZŠ s MŠ na ulici SNP so súhlasom vedenia školy.