Cieľom bolo vyčistenie okolia obydlí a príležitosť naučiť sa vziať veci do vlastných rúk a prispieť k zdravšiemu a krajšiemu priestoru komunity.

Do separácie komunálneho odpadu sa zapojili nielen rodičia a ich deti, ale aj pracovníci mestskej občianskej poriadkovej služby. Zúčastnilo sa jej 47 rodín z MRK (deti a mládež, dospelí a seniori).                                                                                                                                                           

Vďaka vzájomnej spolupráci sa podarilo vyzbierať rôzny odpad, najmä plastové a sklenené fľaše, plechovky od alkoholických a nealkoholických nápojov a pod. Vyzbieraný odpad vytriedili do žltých – určených na plasty a zelených vriec - sklo. Spoločne sa vyzbieralo 39 žltých a 6 zelených vriec, ktoré obyvatelia odniesli do zberného dvora.

O čistotu komunity treba dbať celoročne, preto veríme, že sme touto aktivitou inšpirovali obyvateľov z MRK, aby sa o svoj verejný priestor začali viac zaujímať a pomocou vzájomnej spolupráce prispieť ku krajšej a čistejšej komunite.

Mgr. Kristína Mihaliková, odborný garant KC