Práce na kompletnej obnove športového areálu na Maurerovej ulici finišujú. Podhľad na vynovené športovisko, ktoré bude slúžiť všetkým deťom aj mládeži, teší zo dňa na deň. Radosť kazia "stopy" vandalov, ktoré po sebe zanechali. 

Mesto Krompachy ešte v roku 2018 podpísalo zmluvu s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Krompachy boli úspešné v získaní nenávratného finančného príspevku (NFP) na financovanie projektu Zabudovanie prvkov zelenej infraštruktúry v meste Krompachy. Celková hodnota stavby na Maurerovej ulici je vo výške 390-tisíc eur.  

Rokmi nevyužívaný areál tak získal hodnotu, ktorá bude slúžiť všetkým. Niektorí obyvatelia nášho mesta si však vytvorené hodnoty nevážia. Na jednej strane je to kritika, že sa v meste málo robí a na strane druhej sú nepochopiteľné skutky niektorých jednotlivcov. Poškodené pletivo plota je smerom od svahu pod bytovkami. Zrejme sa niekto nevedel dočkať dokončenia ihriska a jeho sprístupnenia a takto si skrátil cestu na areál.

Je smutné konštatovať, že v ostatnom období pribúda prípadov poškodzovania mestského majetku. Majetku náš všetkých. Vandalizmu však vieme dať stopku aj našou všímavosťou. Ak budeme viac uvedomelí a budeme si všímať, čo sa okolo náš deje a upozorňovať na tieto neduhy. Ak budeme viac „výchovní“ k svojim potomkom, ak budeme viac napomáhať poriadku v našom meste. 

Areál snímajú kamery. Tie zachytia dianie na športovisku, aj to "nešportové".