Poslanci schválili podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok, ako aj spoluúčasť na projekte. V rámci neho vznikne 10 pracovných miest pre členov MOPS, v trvaní 15 mesiacov.

Ministerstvo vnútra SR, ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje vyhlásilo novú výzvu na predkladanie žiadostí. Výzva je zameraná na zvýšenie zamestnanosti a zamestnateľnosti ľudí žijúcich v prostredí marginalizovaných komunít (MRK) poskytovaním miestnej občianskej poriadkovej služby v obciach s prítomnosťou MRK.

V meste sa k 30. 6.2021 ukončil projekt MOPS s 12 pracovnými miestami. Väčšia časť členov MOPS-ky žije priamo v lokalite Hornádska, čo je predpoklad dobrej miestnej a osobnej znalosti komunity a tým zvyšuje efektivitu činnosti poriadkovej služby. 

Činnosť MOPS  sa svedčila, mesto má záujem  v rámci vyhlásenej výzvy pokračovať v jej činnosti. Predkladaný projekt počíta s vytvorením 10 pracovných miest od júla 2021 do septembra 2022.

Celkové oprávnené výdavky projektu sú viac ako 160-tisíc eur. Výška NFP viac ako 152-tisíc eur. Povinná 5% spoluúčasť mesta je 8-tisíc eur.